כתבה על הספר באוהלי ישמעאל

הכתבה כפי שפורסמה בתאריך 13\11\2 בערוץ הראשון