אריק בנדר וזאב קם   |   14/7/2013

 

לראשונה, יצוין בארץ מדי שנה יום לאומי עבור מאות אלפי הפליטים היהודים שנמלטו מארצות ערב עם הקמת המדינה ובעקבותיה.

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את הצעת החוק של ח"כ שמעון אוחיון (ראה תוכן הצעת החוק למטה) "לציון יום הפליטות היהודית מארצות ערב". על פי ההצעה, ב-30 בנובמבר, מדי שנה, יצוין בכנסת, במוסדות הלימוד ובנציגויות ישראל בחו"ל יום זכויות הפליטים היהודים אשר נעקרו, גורשו או ברחו מארצות ערב. 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי במהלך תקופת הגלות הארוכה חוו יהודי מדינות ערב פרעות רבות, וכן כי העולם הערבי הגיב בחריפות רבה להתחזקות התנועה היהודית-לאומית והציונות, ערב הקמת מדינת ישראל. התנגדות זו התבטאה בפגיעה קשה ואכזרית ביהודים, התגברות הפרעות בהם וכן הוטלו עליהם סנקציות כלכליות וחברתיות.

בין השנים 1972-1947 נאלצו כ- 856 אלף יהודים מארצות ערב לעקור מארצותיהם ולהפוך לפליטים חסרי כל. כאמור, מוצע לקבוע את ה-30 בנובמבר כיום הלאומי בשל היותו יום אחרי התאריך ההיסטורי של כ"ט בנובמבר 1947, מועד החלטת החלוקה בעצרת האו"ם.

במקביל לאישורה של הצעת החוק, שלח ח"כ אוחיון מכתב רשמי למזכיר הכללי של הליגה הערבית, ד"ר נביל אל ערבי, הקורא לארגונו "לקבל אחריות ודין וחשבון על ההשפלה, הסבל וההפסדים שנגרמו ליהודים חפים מפשע עת העולם הערבי הכריז מלחמה נגד מדינת ישראל". (נוסח המכתב לליגה הערבית כאן למטה)

ח"כ אוחיון ציין עוד במכתב שנשלח גם למחלקה לזכויות האדם של הליגה הערבית כי: "הליגה הערבית חייבת לקחת אחריות מלאה על כלל הזכויות המבטיחות פיצוי לפליטים היהודים, כתוצאה ישירה מהחלטת הליגה הערבית ובעקבות סנקציות כלכליות שהוטלו".
-----------------------------------------------

 

להלן נוסח הצעת החוק ונוסח המכתב של ח"כ שלום אוחיון לליגה הערבית

 

לקריאת הצעת החוק לחץ כאן או קרא להלן

 

לקריאת המכתב לחץ כאן או קרא להלן.

 

מספר פנימי: 973084

הכנסת התשע-עשרה

יוזם: חבר הכנסת שמעון אוחיון

פ/ 6221/64

הצעת חוק קביעת יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב, התשע"ג 3102

. מטרה

1. מטרתו של חוק זה לקבוע יום לציון זכויותיהם של הפליטים היהודים

הרבים, אשר נעקרו, גורשו או ברחו מארצות עֲרָב עֶרֶב הקמת מדינת ישראל

ובעקבותיה.

מועד

.2א( ל (30)  בנובמבר הוא יום לציון הפליטות היהודית מארצות ערב.

)ב( חל ל' בנובמבר בשישי או בשבת, יקוים יום לציון הפליטות היהודית

ממדינות ערב ביום ראשון של השבוע שלאחריו.

 

3)דרכי קיום

)א( היום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב יצוין, בין השאר

 בדיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת הנוגעות בדבר (

בהשתתפות נציגי הארגונים המייצגים את היהודים יוצאי מדינות

ערב;

ב) בפעילויות לציון יום הפליטות היהודית ממדינות ערב לפי (

הוראות שיקבעו שר החינוך ושר התרבות והספורט.

ג) בפעילויות בנציגויות ישראל בחו"ל לפי הוראות שיקבע שר (

החוץ, בהתייעצות עם שר התרבות והספורט.

)ד( הממשלה תעודד קיום פעילות לקידום המודעות לסוגיית הפליטות

היהודית ממדינות ערב.

ביצוע ותקנות

 

4. שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות

לביצועו.

 

דברי הסבר

 

במהלך תקופת הגלות הארוכה, חוו יהודי מדינות ערב פרעות רבות. העולם הערבי הגיב בחריפות רבה. להתחזקות התנועה היהודית-לאומית והציונות ערב הקמת מדינת ישראל. התנגדות זו התבטאה בפגיעה

קשה ואכזרית ביהודים והתגברות הפרעות בהם. צווים רשמיים וחוקים שנחקקו על-ידי המשטרים

במדינות ערב מנעו מהיהודים זכויות אדם וזכויות אזרח, הפקיעו את רכושם, נטלו מהם את אזרחותם

ומנעו מהם אפשרויות של פרנסה וקיום. במקרים רבים נפלו היהודים קורבן לרצח, מעצר שווא וכליאה

  ------------------------------------------------------------------------------------

 

 THE KNESSET MK Dr. Shimon Ohayon

 

 The Knesset, Jeruaslem Tel/Fax: +972-2-1118666/2 E-mail: Sohayon@knesst.gov.il

 

 His Excellency Dr. Nabil El Araby Jerusalem, 28th June 2013

Secretary General

League of Arab States

Secretary General,

For over 2,500 years, Jews in substantial numbers resided in the Middle East and North Africa, predating Islam and the Arab conquest and subsequent occupation of much of these areas. During the twentieth century, roughly 99% of all Jews, almost a million men, women and children, were uprooted from their ancient Jewish communities in ten Arab countries – Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, Aden.

The repression against Jews in so many Arab countries was not independent phenomenon but rather the result of collusion by the League of Arab States to target and persecute their Jewish populations. This is evidenced from: (a) reports of multilateral meetings of the Arab League; (b) ominous and violent threats made against Jews by delegates of Arab countries at the U.N.; and c) legislation and discriminatory decrees, enacted by numerous Arab governments, that violated the fundamental rights and freedoms of Jews in Arab countries.

In 1947, the Political Committee of the League of Arab States approved the Text of Law which provided that “...all Jews were to be considered members of the Jewish ‘minority state of Palestine,’” their bank accounts would be frozen, assets confiscated and many would be interned as political prisoners.

These discriminatory actions made the lives of Jews in Arab countries simply untenable. Jews were uprooted from their countries of birth and in virtually all cases, as they fled or were expelled, individual and communal properties were seized and/or confiscated without any compensation provided by Arab governments.

The League of Arab States should acknowledge its role and responsibility in the drafting and endorsement of the Text of Law, colluding to inflict human rights