Sir Martin Gilbert Interviews

ההיסטוריון הבריטי Sir Martin Gilbert, במפגש לתיעוד היסטורי
                                 של 'יציאת מצרים השנייה'

 
             Sir Martin Gilbert  
            (במרכז), במיפגש עם יוצאי
            מצרים, בביתה של לבנה
            זמיר בתל-אביב  (2009).


Sir Martin Gilbert, היסטוריון בריטי מוביל בעולם המודרני, והביוגרף הרשמי של צ'רצ'יל, שוקד בימים אלה על כתיבת ספרו החדש בנושא יהודי ארצות ערב.

במהלך ביקורו בישראל ב-17 למאי 2009, Sir Martin Gilbert נפגש עם קבוצה של יוצאי מצרים, שהיו לפליטים בשנות החמישים והששים של המאה האחרונה.
לבנה זמיר, נשיאת הארגון הבינלאומי של יהודי מצרים, יזמה ואירחה את המפגש בביתה בתל-אביב. במשך שני מפגשים שארכו שעות רבות, סר מרטין גילברט ערך ראיונות ותיעד את סיפורם של 15 יהודי מצרים בישראל, על יציאת מצרים האישית של כל אחד מהם. חלק נעצרו וגורשו ממצרים בגירוש המאסיבי הראשון, שיזמה ממשלתו של המלך פארוק ב- 1948/49. אחרים גורשו במהלך הגירוש המאסיבי השני שאירע בשנת 1956, על-ידי גמאל עבדל-נאצר, יחד עם כ- 25.000 יהודים שגורשו "בן-לילה" מעל אדמת מצרים.
נציגי הגל השלישי והאכזרי ביותר של מעצרים וגירושים שאירעו בשנת 1967-68, הגיעו אף הם למפגש. עובדיה ירושלמי – שהיה אסיר בכלא המצרי של אבו-זאעבל וטורה משנת 1967 עד 1970, סיפר לראשונה על העינויים התת-אנושיים שהיו מנת חלקו בכלא אבו-זאעבל, יחד עם מאות יהודים אחרים ילידי מצרים. רוזה מולכו, ניצולת אחד הפוגרומים שאירעו בשנת 1948 בחארת אל-יהוד בקהיר, סיפרה כיצד היתה עדה למותה של אמה Aimee Mizrahi, בעקבות הפיצוץ בו נהרגו עשרות יהודים.
לוסי קלמארו וסמי כהן מקהיר, היו בין אלה שיצאו את מצרים מרצונם הטוב. סמי כהן ציין את העובדה, שמאסרם של אחדים מבני משפחתו זירז את החלטת הוריו לברוח ממצרים. "הדור של הורינו" אמר, "שילם את המחיר היקר של יציאת מצרים השנייה". קלמארו סיפרה על הטרור האזרחי והשלטוני ששרר באותה עת במצרים. עוד בין המתעדים: ויקטור אישך, שנשא דרכון יוגוסלבי בעת גירושו ב-23 לנובמבר 1956, ארנסט עבדה – בין מגורשי איסמעלייה ופורט-סעיד – מתילדה קופלביץ', פנינה עתיר, שבתאי מוסטקי, ריקה ארדיטי ועוד. אסתר ווהבה (לבית דיין) תיעדה את מעצרו של אביה ביוני 67, שניצל מכלא אבו-זאעבל בשל היותו בעל דרכון איטלקי, וגורש ממצרים תוך שלושה ימים.
תיעדו את המיפגש, יעל יעקובי ואורלי רחמיניאן, מהחטיבה ליהודי ארצות ערב.

המיפגש היה אינטנסיבי, והמשתתפים בו נמנים על "אחרוני המוהיקאנים" שחוו על בשרם את יציאת מצרים השנייה, אשר רוקנה את מצרים מיהודיה.

יציאת מצרים שלי: למען ההיסטוריה של עם ישראל, לבנה זמיר יוצאת בקריאה אל יהודי מצרים בישראל ובעולם, לשלוח לה את סיפורם האישי באמצעות אתר זה. כל סיפור הוא חשוב.