ראיון ברשת ב' על חשיבותו של הספר "באוהלי ישמעאל" עם תמונות מתוך הספר