בסרטון זה מוצגים כמה נקודות ציון חשבות בדרכו של הארגון אשר תרמו ביצירת קשר טוב בין ישראל למצריים במשך 30 שנה